Güç Elektroniği Nedir?

Güç elektroniği terimini genel olarak birçok sektörde duyarız. Çünkü birçok sektör içerisinde elektronik devreler bulunmaktadır ve buralardaki amaç doğrultusunda elektrik gücünün sürekli kontrol altında olması gerekir. Tabi bu kontrolün çok farklı çeşitleri de mevcuttur. Mesela kaynaktan giden gücün miktarı buna verilecek en güzel örneklerden birisi olabilir. Bunların yanı sıra kaynaktan gelen gücün özelliği ile yüksek gücün özelliğinin karşılaştırılması da güç elektroniğinin içerisine girer. Buna göre de düzenlemeler yapılır. Yani AC kaynak frekansından gelen yükün gereksinime göre başka frekansa çevrilmesi sağlanır.

1

 

Bütün değişmelerde ve kaynaktan gelen yüke aktarılan güçte kontrolün sağlanması ve verimliliğin arttırılması gerekir. Eğer aktarılan güç büyükse ve yapılan işlem verimsizse kayıplar çok fazla olur. Bu durumda da üretimde birçok sorun ortaya çıkar. Dolayısı ile ekonomik açıdan verimlilik üzerinde düzenlemeler yapılması gerekir ve bu kayıtların işlem elemanından uzaklaştırılması gerekir. Bu tarz bir kontrol genel olarak anahtarlama teknikleri ile kontrol edilir.

Bazı elektronik cihazlarda açık ya da kapalı durumlu anahtarla kullanılır. Bu sayede kayıplar rahatlıkla önlenebilir ve aynı zamanda kontroller yapılabilir. Normalde hiçbir elemanda ideal anahtar görevine bir başka elemanı atayamazsınız. Dolayısı ile doğru seçimler yapmak gerekir.

Güç elektroniğinin aktif olarak kullanılmaya başladığı dönemler SCR 1957 zamanlarıdır. Bu yıllarda özelikle cıvalı ark doğrultucuları ile kontrol edilen doğrultucular uzun yıllar boyunca endüstride kullanılmıştır. Bu sayede düşük ve orta gerilimler daha iyi seviyeye gelerek daha fazla verim vermiştir.

2

Elektrik akımı ve gerilim bilgi taşımak için kullanılır, fakat güç elektroniğinde amaç elektriksel gücü taşımaktır. Bu yüzden güç elektroniğinin ana terimi de verimdir. Verimin sağlanması için uygulanan tüm döndürme işlemlerinde yarı iletken, transistor, tristör ve diyod gibi anahtarlama elemanları vardır. Bunlar iletişim sağlama ve sistemlere zıt olarak iletmede kullanılır.

 3